ẤM CHÉN BÁT TRÀNG

Bộ ấm chén mạ vàng Bát Tràng

Bộ ấm chén mạ vàng Bát Tràng

Dẫu cho thời gian có thay đổi và công nghệ có phát triển vượt bậc, những giá trị truyền thống của nghề gốm sứ Bát Tràng vẫn không hề mờ nhạt. Trái lại, chúng được tiếp nối và phô Read more

Xem Thêm